Palvelumme

Kohtuväline perintä

Otetaan yhteyttä velalliseen, selvitetään velallisen taloudellinen tilanne, velalliselle lähetetään varoitus haasteesta, Mikäli velallinen ei maksa vapaaehtoisesti velkaansa sen jälkeen, laaditaan asiakkaan toiveiden mukaan joku ensiksi hakemus maksumääräyksen pikamenettelystä tai heti haastehakemus ja viedään asiaa oikeuteen meneteltäväksi.

Velan perintäprosessin vaiheet:
 • Velalliselle esitetään kirjalliset vaateet.
 • Velalliselle lähetetään vaateet sähköpostitse ja tekstiviestillä.
 • Velalliseen otetaan yhteyttä puhelimitse.
 • Velallisen kanssa sovitaan tapaaminen ratkaisun löytämiseksi.
 • Tarvittaessa laaditaan maksusuunnitelma, jonka noudattamista seuraa Capital Inkasso.
 • Velallisen tiedot julkaistaan mm. sanomalehdessä Äripäev ja Krediidiinfo AS maksuhäiriörekisterissä.
 • Suoritamme myös kotikäyntejä velallisen asuinpaikkaan.
 • Varoitus haasteesta kymmenen päivän kuluessa velka võlateatise lähettämisestä.
 • Mikäli velallinen ei maksa velkaansa, aloitetaan oikeusmenettely asiakkaan suostumuksesta.
 • Raporttien laatiminen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Oikeudellinen velkaperintä

Oikeudelliseen velkaperintään ryhdytään, mikäli oikeuden ulkopuolissa perinnässä ei saavuteta toivottua tulosta tai oikeuden ulkopuolisessa menettelyssä saavutettua sopimusta ei noudateta. Oikeuteen jätetään haaste velan perinnästä viivästyskorkoineen. Haasteen käsittelyn ja oikeuden päätöksen voimaan tulon jälkeen oikeuden päätös toteutetaan.

Mikäli olette solmineet yhteistyösopimuksen Capital Inkasso OÜ:n kanssa, voitte saada vuodeksi käyttöönne Capital Inkasso perintäleiman, jolla voitte merkitä lähettämänne maksumuistutukset. Leimassa on teksti: ”Laskun maksamatta jättämisen tapauksessa lähetämme laskun Capital Inkasso:lle perintään”. Siten voitte ilmoittaa asiakkaille, että laskun maksamatta jättämisestä seuraa laskun lähettäminen perintään Capital Inkasso OÜ:lle. Mikäli velallinen maksaa laskunsa viipymättä, olette säästäneet rahaa, koska ette tarvinneet kolmannen osapuolen puuttumista asiaan.

Tarjoamme asiakkaillemme seuraavia oikeuspalveluita:
 • Juridinen konsultaatio;
 • Asiakkaan edustaminen neuvotteluissa;
 • Asiakirjojen (esim. sopimukset, projektit, mielipiteet ym.) laatiminen;
 • Asiakkaan edustaminen haaste-, konkurssi-, likvidointi- ja pakkotäyntäntöönpanomenettelyissä.

Tarjoamme asiakkaallemme taustatutkimuksia olemassa olevien tai tulevien sopimuskumppaneiden mahdollisten maksuhäiriöiden seuraamiseksi. Taustatutkimuksen ensisijainen tavoite on tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä luottojen myöntämisessä ja varmuutta uusien varteenotettavien asiakkaiden luottokelpoisuudesta päättämisessä. Tarkistus takaa teille varmuuden kaikkien luottojen myöntämisessä.

Maksuvaatimuksen pikamenettely on formalisoitu menettely, joka tekee velkojalle mahdolliseksi saada täytäntöönpanoasiakirja (maksuvaatimus) nopeammin ja pienemmällä kustannuksella.

Maksuvaatimuksien menettelyssä ei järjestetä oikeudenistuntoa, oikeus tekee päätöksen hakemuksen perusteella maksuvaatimuksen pikamenettelystä. Vaateen suuruus maksuvaatimuksen pikamenettelyssä saa olla korkeintaan 100 000 Viron kruunua ja sivuvaateiden summa ei saa ylittää päävaadetta.

Mikäli asiakas on saanut oikeuden päätöksen tai muun pakkotäyntäntöönpanomenettelyn aloittamisesta säätävän sopimuksen, edustamme teitä pakkotäytäntöönpanomenettelyssä: huolehdimme siitä, että pakkotäytäntöönpanon virkamiehelle esitetään kaikki tarvittavat asiakirjat mahdollisimman nopeasti ja pidämme asiakkaan ajan tasalla koko prosessista.

Laadimme asiakirjan, johon kirjataan menettelyn aikana saadut tiedot, viitataan Viron kirjanpidon toimikunnan ohjeeseen (EV Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ))ja ehdotetaan velkavaatimuksen siirtämistä kuluihin kuin epätodennäköisesti kertyvä maksu.

Sinulle on syntynyt velka. Olet ottanut joskus harkitsemattomasti luottoa tai solminut muun vastaavan sopimuksen, josta johtuvia velvoitteita et ole kuitenkaan noudattanut oikeaan aikaan, koska taloudellisen tilanteesi takia sinulla ei ole ollut mahdollista maksaa velkaasi tai yksinkertaisesti unohdit velan maksamisen.

Nykyisin saat velkojilta ja perintätoimistoilta kirjeitä, jotka ovat täynnä uhkauksia ja käsittämättömän suuria velkavaatimuksia. Voi olla, että velkoja on vienyt asiasi oikeuteen. On mahdollista, että haaste on jo ulosottomiehen pöydällä.

Haluaisit ja sinulla on nyt mahdollisuus ruveta maksamaan velkoja pois, mutta mielestäsi velkojien kanssa asioiden hoitaminen on epämiellyttävä ja et ole halukas maksamaan niin isoa summaa, mitä sinulta vaaditaan.

Mikäli edellä mainittu kuvaa tilannettasi, olet oikeassa paikassa. Tarjoamme sinulle velkaneuvontaa, jonka puitteissa:
 • Selvitämme vaateen suuruuden ja analysoimme vaateen perusteena olevia asiakirjoja arvioidakseen, onko vaate perusteltu
 • Pidämme yhteyttä velkojaan säästääkseen aikaasi ja hermojasi.
 • Solmimme sopimukset taatakseen, että summan maksamisen jälkeen kyseinen ongelma voidaan ikuiseksi unohtaa.
 • Teemme kaiken mahdollisen, jotta velkojalle maksettava summa olisi järkevä ja sinulle järkevä
 • Tarvittaessa analysoimme menojasi ja tulojasi ja selvitämme, miten voisit säästää enemmän vapautuakseen itsesi velkakuormasta nopeammin ja halvemmalla.

Mikäli tarvitset apua velkasi maksamisessa, ota rohkeasti yhteyttä!