Sissenõude tempel

 

Koostöölepingu sõlmimisel Capital Inkasso OÜ-ga, on Teil võimalik üheks aastaks saada enda käsutusse Capital Inkasso sissenõudetempel, millega saate märgistada enda poolt välja saadetavad kordusarved või meeldetuletuskirjad. Templil on kiri :”Arve mittetasumisel loovutame nõude Capital Inkassole sissenõudmiseks”. Nii teavitate, et arve tasumata jätmisel antakse nõue üle Capital Inkasso OÜ-le. Kui võlgnik tasub oma võla koheselt, olete raha kokku hoidnud, sest kolmas osapool ei pidanud sekkuma.