Täitemenetlus

 

Kui kliendil on tema kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitevmenetluse algatamist sätestav kokkulepe, esindame Teid täitemenetluses: hoolitseme selle eest, et kõik vajalikud dokumendid esitatakse täitevametnikule võimalikult kiiresti, ning hoiame Klienti pidevalt kursis täitevmenetluses toimuvaga.