Maksekäsu kiirmenetlus

 

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk).

Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Nõude suurus maksekäsu kiirmenetluses ei või ületada 100 000 Eesti krooni ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.