Võlanõude mahakandmise akt

 

Koostame akti milles tuuakse ära menetluse käigus saadud info, viidatakse EV Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) punktidele ja tehakse ettepanek kanda nõue kuludesse kui ebatõenäoliselt laekuv.